Vil du ringes op?

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ydelsesbeskrivelser

Målgruppe:

Sølvagergård´s målgruppe er godkendt til at modtage 8 sindslidende fra 18 år og opefter. Herudover er godkendt en aflastningsplads, hvor beboeren skal være inden for målgruppen.

Personer med lettere former for psykiatriske lidelser:

 • skizofreni
 • angst
 • tvangssymptomer
 • visse autismeformer
 • psykosociale adfærdsproblemer

De har varierende grad af psykosociale adfærdsproblemer. Det er personer, som er færdigbehandlet i det psykiatriske system, men som ikke på nuværende tidspunkt er i stand til at klare sit liv i egen bolig.

Beboerne skal kommunikativt kunne forstå og gøre sig forståelige, for at den enkelte kan få udbytte af vores tilbud.

Aflastningspladsen har til formål at tilbyde en borger, der har brug for et kortvarigt ophold eller overgang til en permanent plads.

Kerneydelse:

Sølvagergård er et bosted efter § 107. Vi tilbyder botræning, så beboerne på sigt kan klare eget liv i egen bolig. Vi vejleder og støtter den enkelte beboer ved hjælp af kontaktpersonsprincippet, det indebærer, at en ansat under beboerens ophold yder personlig professionel kontakt.

​Vi har tilknyttet psykiater Inger Morsing, som kommer en gang om måneden.

Faglige tilgange:

​Sølvagergård´s faglige tilgange:

 • Relations pædagogik
 • De små skridt
 • Social læring
 • Anerkendende

Relations pædagogik anvendes i det daglige arbejde, i form af det sociale samspil med beboer og personale. Under dette samvær opbygges en relation mellem beboer og personale, dette med henblik på at fremme beboernes personlige udvikling.

De små skridt anvendes i muligheden for udvikling i små skridt fremfor mål om store skridt, dette med det formål at hjælpe en beboer i sin udvikling.

Social læring har fokus på deltagelse i sociale sammenhænge. Formålet er at fremme læring for den enkelte beboer iblandt og gennem andre mennesker.

Den anerkendende tilgang har til formål via anerkendelse og værdsættelse at motivere til positiv forandring hos den enkelte.

Metoder:

​Sølvagergård´s metoder:

 • KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik)
 • Motiverende samtaler
 • Jeg-støttende samtaler

Den kognitive metode, har fokus på sammenhængen og den gensidige påvirkning mellem tanker, følelser, krop og handlinger. Dets formål er at ændre tanker/handlinger og derved opnå mere positive følelser hos den enkelte.

Den ressourcefokuserede metode, har fokus på den enkeltes ressourcer med det formål, at se muligheder frem for begrænsninger i forhold til beboerens udvikling.

Den anerkendende metode, har fokus på anerkendelse og værdsættelse med et formål, at motivere til positiv forandring hos den enkelte beboer.

Motiverende samtale er en samtalemetode, hvor personalet fremkalder, undersøger og styrker beboerens egen motivation for en ændring. Formålet er at hjælpe personen til en positiv forandring af livsstil. Forandring af livsstil kan fx vedrøre misbrug, overvægt og fysisk inaktivitet.

Jeg-støttende-samtale er en samtalemetode, hvor en person med funktionsnedsættelse støttes i at sætte ord, kropssprog og stemning på sine følelser og reflektere over fordele, ulemper og konsekvenser ved personens muligheder og ønsker for fremtiden.

Træffetider:

Man-Fredag

​Weekend & helligdage

7.30-22.00​

​8.30-22.00

Sølvagergaard

Fonden Perlen

Islandsvej 5 

4293 Dianalund 

Tlf.: 58 26 06 30 

E-mail: info@soelvagergaard.dk

CVR: 29 47 36 68

 

besøg evt vores andet bosted : 

Gå til PernilleBo.dk her

Sølvagergaard - Fonden
Islandsvej 5
4293 Dianalund
Tlf.: 58 26 06 30
CVR: 29473668

info@soelvagergaard.dk