Vil du ringes op?

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Værdigrundlag​

Sølvagergårds værdigrundlag hviler på en betragtning af, at mennesker trives og udvikles i et samspil med det omgivende samfund.

  1. ​Vores socialpædagogiske tilgang er baseret på, et tæt samarbejde med det enkelte menneske og udvikling af social identitet.
  2. Støtten indebærer kontakt og samarbejde med de professionelle behandlere, der medvirker til udvikling af den enkelte beboer.
  3. Indsatsen søges løbende udviklet og forbedret, ved udvikling af personalet gennem uddannelse, supervision og kurser.
  4. Målet med den enkelte beboer er, en selvvalgt tilværelse i et samspil med netværk, samfund og kulturkreds.

Sølvagergårds Værdigrundlag​

​​​Respekt:

Vi udviser respekt overfor hinanden. Dette vil vi gøre gennem måden vi taler med hinanden på, beboere og personale imellem.

Vi respekterer hinandens handlemåder og meninger på en ligeværdig måde. Vi skal udvise respekt for den enkeltes ønsker og behov, så længe disse ønsker og behov ikke er til skade/gene for sig selv og andre.

Vi respekterer, at beboerne er forskellige. Hvis de ikke formår at nå deres mål, vil vi gentage processerne igen og igen så de derved opnår en øget livskvalitet.

Vi bruger tålmodighed til at balancere i de dilemmaer i dagligdagen, hvor vores ambitioner for beboeren kolliderer med beboerens egne ønsker – eksempelvis i situationer med overspisning, og aktiviteter.

Nærvær:

Vi vil skabe tryghed i hverdagen gennem forudsigelighed og struktur, ved hjælp af en tydelig hverdag, med skemalægning for dagens/ugens aktiviteter, gøremål og aftaler. Dette under hensyntagen til individuelle behov. I en tryg hverdag har beboerne mulighed for at afprøve erhvervede kompetencer og øve sig i nye færdigheder.

Relationer:

Vi mener at det er vigtigt at føle sig som en del af en gruppe, at have et tilhørsforhold. Dette gør vi gennem fællesspisning, formiddags-, eftermiddags - og aftenkaffe hvor vi opfordrer beboerne til at deltage. Vi arrangerer fælles ture /ferier og bruger dialog til at skabe fællesskabet. Vi vil lære beboerne at være sociale og selvstændige.

Ansvar:​​

Vi vil lære beboerne at tage ansvar for egne handlinger og eget liv. Vi vil støtte beboeren til selvstændigt, at kunne vælge og træffe beslutninger, således at de får størst mulig indflydelse på eget liv. Vi vil hjælpe og rådgive med at tage kontakt til tandlæge, læge, medicin, netværk, økonomi og hvad der sker ude i verden.

Træffetider:

Man-Fredag

​Weekend & helligdage

7.30-22.00​

​8.30-22.00

Sølvagergaard

Fonden Perlen

Islandsvej 5 

4293 Dianalund 

Tlf.: 58 26 06 30 

E-mail: info@soelvagergaard.dk

CVR: 29 47 36 68

 

besøg evt vores andet bosted : 

Gå til PernilleBo.dk her