Vil du ringes op?

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vision og strategi:

Det overordnede plan:

Sølvagergård skal være en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og et godt kollegialt samarbejde med respekt for hinandens faglige kompetencer. Sølvagergård vil fastholde, at det skal være et rart sted at være for beboerne, medarbejderne og alle dem der måtte have deres gang på Sølvagergård.

Strategi – det overordnede plan:

Opretholder respekten for hinandens kompetencer og meninger. At der sørges for, at det sociale sammenhold personalet imellem er i højsædet, det kan være sig teaterture, foredrag, sommerhustur med overnatning og lignende.

Det er lederen der er primus motor, dog modtager hun gerne forslag fra medarbejderne.

Det pædagogiske plan:

Vi vil styrke beboerinddragelsen i huset, ud fra spørgeskemaerne.

Sølvagergård skal fortsat vægte faglighed højt.

Dette vil vi gøre ved, at have fokus på vores pædagogiske indsats og vores uddannelsesønsker.

Ligeledes har vi jævnligt supervision, målrettet vores daglige indsats.

Vi vil aktivt fastholde en god omgangstone i huset.

​For at det skal komme vores beboere til gode, vil vi hele tiden være lyttende og observerende overfor beboernes behov og ønsker. På teammøderne gøres alle bekendt med de observationer der er foretaget.

Vision:

Et ophold på Sølvagergård, skal til en hver tid tage udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov, for at sikre det optimale grundlag for udvikling.

​Sølvagergård vil kunne tilbyde tidssvarende ophold af høj kvalitet til de beboere, der er indenfor Sølvagergård`s målgruppe.

Intern kommunikation ved møder:

Der afholdes teammøder hver 3. tirsdag i tidsrummet kl. 13-16.

Der afholdes MUS-samtaler 1. gang årligt.

Ligeledes afholdes der beboermøde 1. gang månedligt.

Daglig intern kommunikation:

Ved vagtskifte har vi en halv times overlap, hvor vigtige informationer videregives mundtligt. Samt elektroniksk logbog, hvor vi skriver om dagens observationer og aftaler. Formålet er, at alle beboere får den støtte og hjælp der er behov for og de aftaler der er indgået bliver overholdt. Så vi alle har fælles fodslag.

Tavshedspligt og personfølsomme oplysninger:

Hver nyansat medarbejder bliver bekendtgjort med, at de har tavshedspligt under og efter ansættelsen. Ligeledes bliver vedkommende bekendtgjort med, hvordan omgangen med personfølsomme oplysninger fungerer.

Faglighed :

Se  personalesammensætningen under pkt 'Temaet'. ​

​Personalet har ekstern supervision hver 8. uge.

Formålet med supervisionen er, at give personalet et større personligt og fagligt overblik, samt at medvirke til personalets fortsatte faglige og personlige udvikling. For herigennem at højne fagligheden.

Vi benytter os ofte af relevante tilbud om kurser og foredrag.

Træffetider:

Man-Fredag

​Weekend & helligdage

7.30-22.00​

​8.30-22.00

Sølvagergaard

Fonden Perlen

Islandsvej 5 

4293 Dianalund 

Tlf.: 58 26 06 30 

E-mail: info@soelvagergaard.dk

CVR: 29 47 36 68

 

besøg evt vores andet bosted : 

Gå til PernilleBo.dk her